0
Főoldal Adatvédelem

Adatvédelem

 

A www.Falatozz.hu oldal üzemeltetője a Diston-Line Kft. tiszteletben tartja Felhasználóik személyes adatainak védelméhez fűződő jogokat.

Adatvédelmi tájékoztatónk leírja, hogy a weboldalunkon a felhasználóink által megadott személyes adatokat hogyan dolgozzuk fel és miként használjuk. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy megvédje felhasználóink személyes adatinak biztonságát.

Portálunk szolgáltatásait mindenki ingyenesen veheti igénybe. Az ingyenes használat feltétele a regisztráció, amit vagy az oldalon történő első rendeléskor, a rendelési adatok megadásánál kell megtenni, vagy a Főoldalról belinkelt felületen.

A Falatozz.hu weboldalának és egyéb oldalainak használatával és a regisztrációval felhasználóink elfogadják az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.


1. Adatkezelő adatai:

Adatbázis szerzői jogának tulajdonosa a Falatozz.hu ételrendelő weboldal üzemeltetője: Diston-line Kft.

Postázási cím: 3525 Miskolc, Jókai Mór utca 19.

Cégjegyzékszám: 05-09-019809

E-mail cím: info@falatozz.hu

Adattárolás helye:

DENINET Kft.

Levelezési cím:1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-730805

Adószám: 13350910-2-43

A regisztrációnál megadott felhasználói adatokat a Falatozz.hu csak saját célra használhatja fel, harmadik személy részére nem adjuk ki ezeket. Az adatokat biztonságos, bérelt szerveren, illetve szükség esetén az oldal üzemeltetőjének saját számítógépén tároljuk.


2. Kezelt adatok köre:

Kérjük, hogy a regisztráció során csak valós és hiteles adatokat adjon meg, hisz a rendelkezésünkre bocsátott információkért kizárólag Ön tartozik felelősséggel! Rosszhiszemű rendelések esetén fenntartjuk a jogot, hogy IP cím alapján történő visszakereséssel felkutassuk a megrendelőt és személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tegyünk.

Az adatmegadás önkéntes, az adatok törlése vagy módosítása az info@falatozz.hu email címre érkező hiteles - a regisztrált e-mail címről érkező - kérelem esetén egy munkanapon belül megtörténik.

A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

Teljes név*

E-mail cím*

Jelszó*

Szállítási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám)*

Telefonszám*

Hírlevél küldéséhez való hozzájárulás

Rendelés leadása során tárolt és megadható adattípusok (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

A rendeléshez választott partner étterem

Rendelés értéke

Rendelés tételei

Rendelés ideje

Felhasználói megjegyzés

Fizetési mód*

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával vagy SZÉP kártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.


3. Az adatkezelés célja és időtartama:

Ügyfeleink személyes adatainak kezelésének célja, hogy megrendeléseiket gyorsan, pontosan teljesítsük, adatait ne legyen szükséges minden rendelés során megadnia, valamint elegendő és pontos információkkal segítsük a kiszállítást bonyolító partnereinket.

A Faltozz.hu-n keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásához a következő célokra használja fel az adatokat az adatkezelő:

A hírlevélre történő feliratkozás esetén a Falatozz.hu-n elérhető termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés időtartama 8 év.


4. Továbbított adatok

A rendeléskor megadott adatokat a Falatozz.hu diszpécser szolgálata telefonon, vagy belső, zárt és védett online rendszeren keresztül osztja meg a partner éttermekkel.

A Falatozz.hu-n elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok - felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – továbbítása a Felhasználó által kiválasztott partner étterem részére történik.


5. Személyes adatok kezelésének a jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja, amely szerint önkéntes hozzájárulás alapján történik az adatkezelés.

Felhasználóink kizárólag saját személyes adatait adhatják meg regisztráció és rendelés leadása során, azonban a megadott adatok hitelességét nem ellenőrizzük. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak személyes adataikat megadni a Falatozz.hu-n történő regisztráció és rendelés leadás esetén.


6. Felhasználók jogai

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni személyes adatainak kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

Az adatkezelő a kérelem beérkezett napjától számított 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatást ad. Az adatkezelőtől e-mailben kérhető tájékoztatás.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.


7. Falatozz.hu hírlevél

Felhasználóink regisztrációkor megadott e-mail címükre hírlevelet kaphatnak, amennyiben arra a regisztrációs során feliratkoztak. A Falatozz.hu hírlevél a Falatozz.hu-n meghirdetett akciókra hívja fel a figyelmet.

Hírlevelünk az aktuális média törvényeknek megfelelően bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen lemondható. A leiratkozásra minden hírlevél láblécében lehetőséget biztosítunk. A leiratkozás kérhető emailben is, az info@falatozz.hu-ra küldött levélben. A leiratkozási kérelmeket 10 munkanapon belül kezeljük.


8. Jogérvényesítési lehetőségek

A Falatozz.hu Adatkezelője mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem felelel meg adatkezelésünk, úgy kérjük, írjon nekünk az info@falatozz.hu e-mail címre.

Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25) jár el.

 

Korábbi adatvédelmi tájékoztatóink:

2017.08.14-ig