0
Főoldal Adatvédelem

Adatvédelem

A www.Falatozz.hu oldal és mobilalkalmazás üzemeltetője a Diston-Line Kft. tiszteletben tartja Felhasználóik személyes adatainak védelméhez fűződő jogokat.

Adatvédelmi tájékoztatónk leírja, hogy a weboldalunkon és a mobilalkalmazásban a felhasználóink által megadott személyes adatokat hogyan dolgozzuk fel és miként használjuk. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy megvédje felhasználóink személyes adatinak biztonságát.

Portálunk és mobilalkalmazásunk szolgáltatásait mindenki ingyenesen veheti igénybe. Az ingyenes használat feltétele a regisztráció, amit vagy az első rendeléskor, a rendelési adatok megadásánál kell megtenni, vagy a főoldalról belinkelt felületen.

A Falatozz.hu weboldalának, mobilalkalmazásának és egyéb oldalainak használatával és a regisztrációval felhasználóink elfogadják az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

 

1. Adatkezelő adatai

Adatbázis szerzői jogának tulajdonosa a Falatozz.hu ételrendelő weboldal és mobilalkalmazás üzemeltetője: Diston-line Kft.

Postázási cím: 3535 Miskolc, Körmöci utca 20.

Cégjegyzékszám: 05-09-019809

E-mail cím:

Adattárolás helye:

Rackforest Kft.

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008.
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Adószám: 14671858-2-41

További adatkezelők és adatfeldolgozók:

OPENNETWORKS Kft.

Levelezési cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Cégjegyzékszám: 01-09-723926
Adószám: 13213343-2-43

SuperShop Kft.

Levelezési cím: 1476 Budapest,  Pf.  249.
Cégjegyzékszám: 01-09-674945
Adószám: 11756114-2-43

OTP Mobil Szolgáltató Zrt.

Levelezési cím: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42

A regisztrációnál megadott felhasználói adatokat a Falatozz.hu csak saját célra használhatja fel, harmadik személy részére nem adjuk ki ezeket. Az adatokat biztonságos, bérelt szerveren, illetve szükség esetén az oldal üzemeltetőjének saját számítógépén tároljuk.

Üzleti ügyfelek vonatkozásában tárolt személyes adatok kezelésének helye:

Adatfeldolgozó szolgáltató neve: Wiredsign Zrt.(Elektronikus szerződéskötés és azzal összefüggő adatkezelés)
A szolgáltató neve: Wiredsign Zrt.
Telefonszám: +36 20 886 13 09 / +36 20 770 55 98
Adószám: 29277261-2-12
Közösségi adószám: HU29277261
Cégjegyzékszám: 1210001683
E-mail címe: info@eszerzodes.hu
Weboldal: www.eszerzodes.hu
Székhely: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b
Adatkezelési tájékoztatója

 

2. Kezelt adatok köre

Kérjük, hogy a regisztráció során csak valós és hiteles adatokat adjon meg, hisz a rendelkezésünkre bocsátott információkért kizárólag Ön tartozik felelősséggel! Rosszhiszemű rendelések esetén fenntartjuk a jogot, hogy IP cím alapján történő visszakereséssel felkutassuk a Felhasználót és személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tegyünk.

Az adatmegadás önkéntes, az adatok törlése vagy módosítása a email címre érkező hiteles - a regisztrált e-mail címről érkező - kérelem esetén egy munkanapon belül megtörténik.

A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

Teljes név*

E-mail cím*

Jelszó*

Szállítási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám)*

Telefonszám*

Hírlevél küldéséhez való hozzájárulás

Rendelés leadása során tárolt és megadható adattípusok (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

A rendeléshez választott partner étterem

Rendelés értéke

Rendelés tételei

Rendelés ideje

Felhasználói megjegyzés

Fizetési mód*

SuperShop kártyaadatok

 

Ügyfélszolgálatunkkal történő telefonos beszélgetés alapján a következő személyes adatokat tároljuk:

Telefonáló hangja

Telefonbeszélgetés teljes tartalma

 

Kezelt adatok köre üzleti ügyfelek, szerződő éttermek képviselője, illetve cégjegyzésre jogosult személyek esetén (kifejezetten, de nem kizárólag egyéni vállalkozók, üzletvezetők, ügyvezetők, tulajdonosok) :

Teljes név

E-mail cím

Telefonszám

Adószám (egyéni vállalkozó esetén)

Székhely / lakcím (egyéni vállalkozó esetén)

 

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Ügyfeleink személyes adatainak kezelésének célja, hogy megrendeléseiket gyorsan, pontosan teljesítsük, adatait ne legyen szükséges minden rendelés során megadnia, valamint elegendő és pontos információkkal segítsük a kiszállítást bonyolító partnereinket.

A Falatozz.hu-n keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásához a következő célokra használja fel az adatokat az adatkezelő:

A hírlevélre történő feliratkozás esetén Diston-Line Kft. az elérhető termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A Felhasználók magatartásának megfigyelése a Falatozz.hu a weboldal és mobilalkalmazás teljes körű használata érdekében, illetve a Falatozz.hu-n gördülékenyebb, gyorsabb rendelés leadásának érdekében, továbbá a Felhasználó számára legkedvezőbb ajánlatokról való tájékoztatás érdekében történik.

Az adatkezelés időtartama 8 év.

Ügyfélszolgálatunk telefonhívásainak rögzítésének célja, hogy magas színvonalú szolgáltatást és ügyintézést nyújtsunk a Felhasználóink és Telefonálóink számára.

Telefonbeszélgetések megőrzésének időtartama 3 év.

Üzleti ügyfelek személyes adatai esetén a szerződő fél azonosításához és a vele történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a szerződés megszűnéséig kezeljük. 

 

4. Továbbított adatok

A rendeléskor megadott adatokat a Falatozz.hu diszpécser szolgálata telefonon, vagy belső, zárt és védett online rendszeren keresztül osztja meg a partner éttermekkel.

A Falatozz.hu-n elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok - felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – továbbítása a Felhasználó által kiválasztott partner étterem részére történik.

A Diston-Line Kft. szolgáltató partnerként csatlakozott a SuperShop Törzsvásárlói Programhoz (Üzemeltető: SuperShop Kft.; székhely: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4. és 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-674945; adószám: 11756114-2-43;  SuperShop Ügyfélszolgálat levelezési cím: 1476 Budapest,  Pf.  249.;  e-mail  cím: ugyfelszolgalat@supershop.hu; telefonszám: +36 1 481 6000 (munkanapokon 8:00-17:00)  (a  továbbiakban  SuperShop).

A SuperShop Törzsvásárlói Program keretén belül a Diston-Line Kft. lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy a Falatozz.hu-n keresztül megrendelés során a megrendelt termékek után SuperShop pontokat gyűjtsön, amelyeket a rendszer a fizetést, átvételt követő 7 munkanapon belül jóváír a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, továbbá a megrendelés ellenértékének kiegyenlítése érdekében SuperShop pontokat váltson be.

A SuperShop pontbeváltás és pontgyűjtés abban az esetben lehetséges, amennyiben a Felhasználó hozzájárult az adatainak a továbbításához a SuperShop részére, valamint azok összevetéséhez a SuperShop adatbázis adataival, és ezen adatai egyeznek a SuperShop adatbázisban szereplő adatokkal.
Ha a Megrendelő az adatainak a SuperShop felé történő továbbításához és a Diston-Line Kft. általi kezeléséhez, illetve tárolásához nem járul hozzá, akkor a megrendelés alapján a megrendelés ugyan érvényesen létrejön, azonban a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg. A fenti feltételek teljesülése esetén az Üzemeltető 7 munkanapon belül értesíti a SuperShop-ot, hogy az ideiglenes pontok zárolása megszüntethető.

SuperShop Törzsvásárlói Program keretén belül mentett és továbbított adatok:

- SuperShop kártya száma
- SuperShop kártyán szereplő név
- Születési dátum

 

5. Személyes adatok kezelésének a jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja, amely szerint önkéntes hozzájárulás alapján történik az adatkezelés.

Felhasználóink kizárólag saját személyes adatait adhatják meg regisztráció és rendelés leadása során, azonban a megadott adatok hitelességét nem ellenőrizzük. Az ellenőrzés alól kivételt képez, a Felhasználók által megadott kiszállítási cím, amit az Adatkezelő pontosíthat a gördülékenyebb megrendelés továbbítása érdekekében és az esetlegesen felmerülő problémák elkerülése esetében. Az Adatkezelő mindennemű adatpontosításról a Felhasználót e-mailben tájékoztatja. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Telefonbeszélgetés során rögzített személyes adatok, hangfelvételek készülnek ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, illetve panaszkezelési okokból. Ezeket a hangfelvételeket jelen Tájékoztató szerint kezeljük.

Az OTP Mobilszolgáltató Zrt. által üzemeltetett Simple Applikáción keresztül a Falatozz.hu-n szereplő Éttermektől való rendelés esetén, a rendelés teljesítése céljából a megrendelés adatait (név, e-mail cím, telefonszám, rendelés, fizetési státusz, rendelés végösszege, szállítási cím, számlázási név és cím) az OTP Mobil Szolgáltató Zrt. továbbítja a Diston-Line Kft. felé. Ezeket az adatokat a jelen Tájékoztató szerint kezeljük.

Az adatkezelésre irányadó jogszabály alapját az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelet adja.

Kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek jogosultak személyes adataikat megadni a Falatozz.hu-n történő regisztráció és rendelés leadás esetén.

 

6. Felhasználók jogai

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni személyes adatainak kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

Az adatkezelő a kérelem beérkezett napjától számított 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatást ad. Az adatkezelőtől e-mailben kérhető tájékoztatás.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

7. Fizetéssel kapcsolatos információk

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával, SZÉP kártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.

 

8. Cookie-k azaz a Sütik jelenléte a weboldalon

Sütik fogalma: A sütik egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

 

9. Hozzáférések a mobilalkalmazásában

A mobil alkalmazáson keresztül leadott megrendelések gondatlan továbbításához és a mobil alkalmazás gondatlan működéséhez az alkalmazás hozzáférést kérhet a következő adatokhoz:

Helyadatok (hozzávetőleges (hálózatalapú) helyadatok)

Tárhely (közös tárhely olvasása, módosítása vagy törlése)

Egyéb (fájlok letöltése internet nélkül, teljes hálózati hozzáférés, hálózati kapcsolatok megtekintése, telefon alvó üzemmódjának megakadályozása, adatok fogadása internetről)

 

10. Falatozz.hu hírlevél, egyéb marketing tevékenységek

A Diston-Line Kft. hírlevele elsősorban a Falatozz.hu-n meghirdetett akciókra hívja fel a figyelmet.

Hírlevélre történő feliratkozásra több lehetőség van, a regisztráció során, illetve a weboldal használata során a Felhasználónak saját profilján belül lehetősége van az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás során a következő személyes adatokra van szükség. (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

Teljes név*

E-mail cím*

Hírlevelünk az aktuális média törvényeknek megfelelően bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen lemondható. A leiratkozásra minden hírlevél láblécében lehetőséget biztosítunk. A leiratkozás kérhető e-mailben is, a -ra küldött levélben. A leiratkozási kérelmeket 10 munkanapon belül kezeljük. A Felhasználónak lehetősége van saját felhasználói fiókjában is leiratkozni a hírlevélről. Ezt bejelentkezve, a főoldalon teheti meg.

A Felhasználók adatait megosztjuk hirdetéskezelő rendszerekkel annak érdekében, hogy azok a Felhasználó számára releváns hirdetéseket jelenítsenek meg.

 

11. Kuponok 

Az oldal Felhasználói számára releváns ajánlatokat, időközönként kuponokat küld. A kuponokat kizárólag a Falatozz.hu-n keresztül lehetséges felhasználni online bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetés esetén a kuponhoz küldött pontos tájékoztatás szerint.

A kupon kiküldése érdekében, illetve a Felhasználóink számára a legmegfelelőbb ajánlat küldésének érdekében a regisztrált Felhasználók magatartását megfigyeljük. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjtünk vagy kezelünk olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Felhasználó kérheti, hogy ne küldjünk számára ilyen jellegű ajánlatokat. A törlés kérelmét a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül feldolgozzuk és teljesítjük. A törlést e-mail formájában lehet igényelni a e-mail címre küldve. Törlés kérésének esetében a felhasználóról készített profilozást az oldal gondatlan működésének szükségszerű minimumához mérten készítjük ezután.

 

12. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül a Diston-Line Kft. által kezelt adatok olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

A Falatozz.hu Adatkezelője mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem felelel meg adatkezelésünk, úgy kérjük, írjon nekünk a e-mail címre.

Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25) jár el.

 

 

Korábbi adatvédelmi tájékoztatóink:

2020.12.01-ig

2018.05.24-ig

2017.08.14-ig